OMEGA 顶层分配器

与 RBS 全系列分配器更加一致地分配顶层材料

Omega I 分配器

盐、罂粟籽、芝麻籽、黑麦籽

适用于:

查看详情

Omega II 分配器

香料、肉桂、粒状糖、砂糖、糖粉、面粉、可可

适用于:

查看详情

Omega III 分配器

爆米花、页蒿子、长巧克力屑、燕麦、坚果、种子和香料混合物

适用于:

查看详情

Omega IV 分配器

干果片、奶油饼干脂肪/面粉混合物、巧克力块或碎屑

适用于:

查看详情

Omega V 分配器

盐、芝麻籽、罂粟籽

适用于:

查看详情

Omega VI 分配器

在面片上均匀分布面粉

适用于:

查看详情